• رضا خزایی

  رضا خزایی

  مدیرکل امور اداری و مالی
  • کامبیز پورسیف

   کامبیز پورسیف

   مدیرکل فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت
   • علی جوانمرد

    علی جوانمرد

    مدیرکل امنیتی و انتظامی
    • مهدی پازوکی

     مهدی پازوکی

     مدیرکل مدیریت بحران
     • مجتبی ملکی

      مجتبی ملکی

      مدیرکل برنامه ریزی
 • علیرضا بیرانوند

  علیرضا بیرانوند

  مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری
  • علی سیف

   علی سیف

   مدیرکل پدافند غیرعامل
   • مریم پورسرتیپ

    مریم پورسرتیپ

    مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی
    • مجید آذربختی

     مجید آذربختی

     مدیرکل امور روستایی و شوراها
     • فاطمه ایرانی

      فاطمه ایرانی

      مدیرکل روابط عمومی
 • محمدحسین جناب

  محمدحسین جناب

  مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری
  • محمد آریانپور

   محمد آریانپور

   مدیر گزینش
   • محمد روزپیکر

    محمد روزپیکر

    مدیرکل حوزه استاندار
    • بهزاد منصوری

     بهزاد منصوری

     مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی
 • قدرت الله فلاح نژاد

  قدرت الله فلاح نژاد

  مدیرکل امور شهری و شوراها
  • محمدقاسم ولیزاده

   محمدقاسم ولیزاده

   مدیرکل مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی
   • رضا طلایی

    رضا طلایی

    مدیرکل دفتر فنی
    • ناهید پرویزپور

     ناهید پرویزپور

     مدیرکل امور زنان و خانواده